This Theme Supports a Custom FrontPage

Først til foråret: Kulegravning af ambulanceudbud forsinkes

Først til foråret: Kulegravning af ambulanceudbud forsinkes

Den skulle have været klar i løbet af efteråret, men Region Syddanmarks eksterne evaluering af ambulanceudbuddet bliver forsinket. Regionen har flere gange henvist til den eksterne evaluering af ambulanceudbuddet, som skal klarlægge, hvordan den meget omfattende udbudsproces om ambulancedriften i Region Syddanmark er forløbet. Men selvom initiativet blev vedtaget helt tilbage i januar, er manLæs mere omFørst til foråret: Kulegravning af ambulanceudbud forsinkes[…]