This Theme Supports a Custom FrontPage

Ny udgave af retningslinjer for indsatsledelse

Ny udgave af retningslinjer for indsatsledelse

Beredskabsstyrelsens retningslinjer for indsatsledelse er udkommet i en opdateret version, som afløser de hidtil gældende retningslinjer fra 2013. Blandt ændringerne er nye betegnelser for indsatslederne, hvor der er kommet nye og mere enslydende betegnelser for lederne fra de tre overordnede beredskaber – politiet, redningsberedskabet og sundhedsberedskabet. Beredskabsstyrelsen har i samarbejde med de relevante myndigheder revideretLæs mere omNy udgave af retningslinjer for indsatsledelse[…]