Beredskab og Sikkerhed får kritik for lange responstider

– Svære krav at efterleve, siger beredskabsdirektør for kommende østjysk beredskab

Når de fire østjyske kommuner Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs overgår til et fælles beredskab den 1. januar 2016, så bliver det ikke uden store udfordringer.Det nye fælles beredskab ‘Beredskab & Sikkerhed’, som skal erstatte det lokale brandvæsen i de fire kommuner, får nemlig svært ved at leve op til de responstider, der kræves fra styrelsesniveau.Det fremgår af en ny udtalelse fra Beredskabsstyrelsen, som kritiserer dimensioneringen:- Beredskabsstyrelsen finder ikke dette serviceniveau beredskabsfagligt forsvarligt, idet en responstid på væsentlig mere end 15 minutter udelukkende bør være til tyndt befolkede områder, skriver styrelsen i meddelelsen.Nye krav
Direktøren for det fælles beredskab, Kasper Sønderdahl, noterer sig styrelsens udtalelse, men har samtidig svært ved at se, hvordan kravene om responstider kan overholdes samtidig med, at der skal gennemføres besparelser på i alt 6,9 millioner kroner.- Der vil være områder, vi ikke kan nå ud til på 15 minutter. Hvis man pludselig definerer tyndtbefolkede områder, som ‘ubeboede eller ubebyggede’, så skærper man kravene væsentligt, siger Kasper Sønderdahl til tv2oj.dk og henviser til Beredskabsstyrelsens udtalelse.I udtalelsen står der, at tyndt befolkede områder ifølge styrelsen ‘kan være områder uden bebyggelse, ubebyggede områder, f.eks. plantager, skove og lignende, eller områder, der er bebygget i ubetydelig grad med fritliggende ejendomme uden brandspredningsrisiko’.

Samme definition har styregruppen bag det nye beredskab ikke taget udgangspunkt i. Her er tyndt befolket lig med områder med under 2.400 indbyggere.

Besparelser på vej
Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl fortæller, at responstiderne er fastsat til 10, 15 og 22 minutter alt efter hvor i det nye dækningsområde, at udrykningskøretøjer skal køre hen.

– Vi ville gerne kunne sætte en brandbil på hvert et gadehjørne, men det er ikke muligt, siger han.

Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs kommuner skal i alt spare 6,9 millioner ud af et samlet budget på 44 millioner kroner. De første tre millioner skal findes via effektivisering og harmonisering, mens de sidste fire skal findes gennem ændringer i serviceberedskabet.

– Det kan for eksempel dreje sig om lukning af stationer, men der er vi ikke kommet til endnu. Nu skal vi først have styr på den her fase, siger Kasper Sønderdahl og fortæller, at der nu skal udarbejdes en ny analyse der skal undersøge, om at Beredskabsstyrelsens krav kan efterleves.

Den politiske styregruppe bag Beredskab og Sikkerhed består af borgmester i Randers Claus Omann (V) og et byrådsmedlem fra hver af de fire kommuner.

På et møde den 7. januar 2016 skal gruppen tage stilling til den nye analyse.

Kilde : TV2OJ.DK