Drop NU besparelserne på beredskabet

Det kommunale beredskab står overfor præcis de samme udfordringer som det statslige beredskab. Så når forsvarsministeren nu har besluttet, at det ikke er muligt at finde de forudsatte besparelser på det statslige beredskab, så bør de tilsvarende besparelser på det kommunale beredskab også droppes. Det mener seks jyske borgmestre, som har skrevet til ministeren.

Det er borgmestrene fra Billund, Fredericia, Kolding, Middelfart, Vejen og Vejle, som har sendt et fælles brev til forsvarsminister Peter Christensen (V). De seks kommuner har fra årsskiftet dannet Trekantsområdets Brandvæsen – og dermed, som borgmestrene skriver i brevet, bidraget til, at ”der skabes det bedst mulige beredskab for færrest mulige midler”.

Men borgmestrene har noteret sig, at forsvarsministeren i hvert fald delvist har afblæst de planlagte besparelser på det statslige beredskab på grund af udfordringer i forbindelse med flygtningesituationen, oversvømmelser og terrortrusler.

”Vi mener, at det er bydende nødvendigt med et robust, effektivt og professionelt beredskab, når disse udfordringer skal imødegås og borgernes legitime forventninger på området skal indfries. Det er vores opfattelse, at kommunernes beredskab står over for præcis de samme udfordringer, som det statslige beredskab”, skriver borgmestrene – og fortsætter:

”Det er således afgørende ikke at anskue beredskabet i Danmark i adskilte og separate enheder – kommunalt og statsligt. Beredskabet hænger uløseligt sammen, og der bør ses på helheden i den samlede opgaveløsning, hvis udfordringerne skal imødegås på betryggende vis. Vi opfordrer derfor til, at forsvarsministeren og regeringen også på det kommunale beredskabsområde revurderer de planlagte besparelser”.

Det var kommunernes egen organisation, KL, der i 2014 indgik en aftale med den daværende regering om, at kommunerne fra i år får reduceret bloktilskuddet til beredskaberne med 75 mio. kr.

Kilde : Beredskabsinfo.dk