Efter konkursen: Bios har stadig et ambulanceselskab i Danmark

Det hollandske selskab bag det forliste Bios har stadig et ambulanceselskab registreret i Danmark.

Hollandske Bios Ambulancezorg, der hører under Bios Groep, er fortsat til stede i Danmark med et ambulanceselskab trods Bios’ konkurs efter den mislykkede mission som operatør i størstedelen af Region Syddanmark.

Hos Erhvervsstyrelsens register cvr.dk kan man således se Bios Danmarks bestyrelselsformand Stefano Hesselink i samme rolle for selskabet Green Cross A/S.

Af årsregnskabet for 2015 fremgår det, at selskabets formål er drift af ambulanceservices og tilknyttede alarmcentraler herunder transport med patienter eller tilskadekomne.

Ingen aktivitet

Selskabet Green Cross A/S er stiftet 23. oktober 2014 – godt syv måneder efter, Bios Danmark blev stiftet. Startkapitalen var som hos Bios Danmark 500.000 kroner, ligesom de oprindelige bestyrelser er identiske: Stefano Hesselink som formand og Cornelis van der Boom og Johannes Meeder som øvrige bestyrelsesmedlemmer. Begge selskaber er i øvrigt stiftet under Aktieselskabet Stakemann i København.

Af årsregnskabet fremgår det desuden, at der ingen driftsaktivitet har været i selskabet, og at ledelsen den 9. august 2016 – cirka to uger efter Bios Danmarks konkurs – besluttede at opløse Green Cross A/S.

Anmodningen blev dog tilsyneladende senere trukket tilbage. Selskabets status i CVR-registret er nu angivet som ‘normal’ i stedet for ‘under tvangsopløsning’.

Fyens.dk har bedt Bios Groeps presseansvarlige medarbejder Martijn van Leeuwen forklare, hvad koncernens planer for Green Cross A/S er. Det har endnu ikke været muligt at få svar.

Kilde : Fyens.dk