Kun hver tredje sag er afsluttet: 374 tidligere Bios-reddere venter stadig på løn fra regionen

To tredjedele af de 554 sager om lønkrav fra tidligere Bios-reddere, som Region Syddanmark har lovet at betale, er endnu ikke afsluttede.Lønnen lader vente på sig for en række tidligere ambulancereddere i det konkursramte syddanske ambulanceselskab, Bios, der har penge til gode. Region Syddanmark lovede at dække kravene for de reddere, der fulgte med over i regionens nystiftede selskab, Ambulance Syd, fordi Lønmodtagernes Garantifond afviste at dækkene kravene. Men indtil videre er kun 180 ud af 554 sager afsluttet siden efteråret 2016.

Sager om lønkrav fra Bios-reddere

Region Syddanmark har givet tilsagn om at betale tilgodehavender for de tidligere Bios-reddere, der er blevet overført til regionens eget selskab, Ambulance Syd, efter Bios’ konkurs.Pr. 22. december 2017 er 180 ud af 554 sager om lønkrav afsluttet. Af dem er 116 sager afsluttet med, at medarbejderen modtager et beløb til udbetaling. Den samlede udbetaling udgør indtil videre 1,24 millioner kroner. 64 sager er afsluttet med, at medarbejderen skal tilbagebetale et beløb. I alt 335.000 kroner.

I yderligere 185 sager har regionen fremsendt foreløbige afgørelser til de faglige organisationer. Heraf afventer regionen svar i 166 sager, mens man i 19 sager har fået svar med kommentarer eller ønsker, der kræver yderligere sagsbehandling.

De resterende 189 sager er endnu under behandling i regionen, hvor foreløbig opgørelse er under udarbejdelse.

Region Syddanmarks samlede merudgift til sagerne udgør indtil videre 2,68 millioner kroner.

 
 

Ifølge koncerndirektør i Region Syddanmark Rikke Vestergaard skyldes det, at sagerne er meget komplekse og kræver forhandling med flere forskellige fagforbund. Desuden er der undervejs ændret på forudsætningerne for udbetalingen.

– Vi har været meget lydhøre over for ting, man ville have taget op igen, for at gøre det bedst muligt. Redderne skal have det, de har krav på. Så det tager tid, når der kommer nye ting frem, forklarer hun og udtrykker fuld forståelse for, at fagforeningene varetager medlemmernes interesser bedst muligt, selv om det fører til mere arbejde.

Hun mener heller ikke, at regionen går i for små sko i forhandlingerne.

– Vi er da lige så kede af, at det tager så langt tid. Vi kan godt forstå, hvis redderne er ved at være trætte af det. Men vi har ingen interesse i at det trækker ud. Det skal bare gøres ordentligt og være veldokumenteret, påpeger Rikke Vestergaard.

Kan ikke blive enige

Men den udlægning matcher ikke helt opfattelsen hos John Noach, brancheformand i 3F Odense Transport. Afdelingen fører 69 sager for tidligere Bios-reddere, og ingen af dem er afsluttet endnu.

– Problemet er, at vi ikke kan blive enige, og så er det jo lidt svært. Det er et problem for vores medlemmer, at de bliver genstand for – lad os bare kalde det – lovløshed fra en regions side, fordi den overtager en ambulancedrift, siger han.

– Vi har været nødt til at lave en liste over ting, vi ikke kan blive enige om, og de skal behandles i Arbejdsretten. Det er vi selvfølgelig nødt til at vente på også.

John Noach kritiserer samtidig, at regionen angiveligt kun har sat to medarbejdere til at løse de næsten 600 sager.

– Det er helt håbløst og kan ikke lade sig gøre. Så det har været op ad bakke og er det fortsat, siger han.

Han har derfor ikke de helt store forventninger til, at man når i mål med alle sagerne.

– På et tidspunkt må man nok enes om et forlig. Når man ikke kan blive enige om den dokumentation, der foreligger, er det jo svært. De eneste tabere i det her er vores medlemmer, mener han.

3F-afdelingen i Odense er en af de afdelinger, der har færrest sager afsluttet. Nu har forbundets hovedafdeling overtaget alle sagerne.

De fleste Ambulance Syd-reddere er flyttet over i FOA, som regionen har overenskomst med, eller er på vej til det. Her står også en del sager uafsluttede, idet kun fem ud af 77 sager er endeligt afgjorte.

En stor del af sagerne ligger hos 3F, mens resten af sagerne fordeler sig over en række andre forbund. Ud over 3F er det primært FOA og Det Faglige Hus, mens en del reddere slet ikke repræsenteres af et forbund.

Kilde : Fyens.dk