Bios-sager hober sig op: 3F trækker ambulancetjenesten i Arbejdsretten

Forbundet 3F vil nu overveje, om man stadig vil indgå aftale om døgnvagter i en ny overenskomst, der skal forhandles i foråret 2017. Problemerne med ambulancetjenesten Bios er ved at trække branchen ned i et sort hul, mener forhandlingssekretær Palle Thirstrup.

Første sag er på vej i Arbejdsretten.

Antallet af sager mellem ambulancetjenesten Bios og forbundet 3F vokser, og for første gang er en af sagerne nu på vej til at blive afgjort i Arbejdsretten.

Det sker, fordi sagen er af principiel karakter, idet 3F mener, at Bios ikke har leveret oplysninger om virksomhedens medarbejdere, som forbundet har ret til for at kunne tjekke, om Bios overholder overenskomst og arbejdsmiljøregler.

Sagen kan samtidig få alvorlige konsekvenser for Bios’ brug af døgnvagter i fremtiden, når der skal forhandles ny overenskomst mellem parterne om cirka et år. Ifølge forhandlingssekretær Palle Thirstrup vil forbundet nu overveje, om man påny vil indgå i en ansøgning til Arbejdstilsynet om brug af de lange vagter, som bruges flittigt i ambulancekørslen.

Også lidt for flittigt, som avisen mandag kunne dokumentere. Her stod en tidligere Bios-redder og -tillidsrepræsentant, Casper Behrendt, frem og fortalte, hvordan han havde kørt adskillige døgnvagter i træk og dermed brudt både lov og overenskomst.

– Vi har nye overenskomstforhandlinger i foråret 2017, og der må vi så inden da tage stilling til, om vi vil medvirke til døgnvagter fremadrettet. Men vi har aldrig stået her før, for vi har aldrig haft problemer med at få oplysninger fra de virksomheder, vi har samarbejdet med tidligere, siger Palle Thirstrup.

Han har forsøgt at få Arbejdstilsynet i tale for at få en afklaring på, hvordan 3F skal kunne kontrollere, at reglerne overholdes uden de nødvendige oplysninger. Men indtil videre uden held.

Flere sager

Sagen om Casper Behrendts døgnvagter og lignende sager om døgnvagter er der onsdag mæglingsmøde med Bios og virksomhedens organisation Dansk Erhverv om.

Desuden er der tre andre sager om døgnvagter og ekstravagter på forbundsniveau, der er på vej til mæglingsmøder eller såkaldte fællesmøder som konsekvens af, at der ikke er opnået enighed på mæglingsmøderne. Hertil kommer igangværende sager, som stadig behandles i lokalafdelingerne.

– Det her er ved at trække hele branchen ned i et sort hul, mener Palle Thirstrup.

Aldrig medarbejdernes ansvar

Forhandlingssekretæren mener, at det er moralsk forkert, at medarbejdere som Casper Behrendt – der ovenikøbet også var tillidsmand – tager vagter, der bryder reglerne, men det kan aldrig være medarbejderens ansvar, som Bios-direktør Morten Hansen antydede i mandagsavisen.

– Når man har ledelsesretten, så har man også pligten. Derfor er det altid ledelsen i en virksomhed, der har det objektive ansvar. Jeg ved , at der kan være en ånd og måske også et pres for at få tingene til at fungere, men ansvaret for lov- og regelbrud ligger endegyldigt hos virksomheden, siger han.

Det har ikke været muligt at træffe Bios-direktør Morten Hansen for en kommentar.

Kilde: Fyens.dk