Region vil videreføre ambulancekontrakt med Responce

Region Syddanmarks nuværende ambulancekontrakt med Responce udløber først i 2025, men kontrakten indeholder en særlig bestemmelse om, at den kan opsiges i 2019. Den mulighed har regionen dog ikke tænkt sig at gøre brug af, da vurderingen er, at der ikke kan opnås en bedre pris ved et nyt udbud. Regionen åbner dog op for, at der kan ske en hjemtagning i 2025.

Responce overtog den 1. september 2015 ambulancekørsel, liggende sygetransport og øvrige præhospitale enheder i Trekantsområdet. Kontrakten har en løbetid på 10 år, således at den udløber 31. august 2025. Kontrakten har dog en særlig bestemmelse om, at den kan ophøre pr.  31. august 2020, hvis den opsiges senest den 31. august 2019.

Region Syddanmark lægger dog op til, at man ikke vil udnytte muligheden for at opsige kontrakten. Det skyldes dels, at regionen vurderer, at den nuværende kontrakt er fordelagtig, dels at der ikke er udsigt til, at et nyt udbud vil resultere i en bedre pris.

Godt samarbejde med Responce

Regionen beskriver situationen således:

”Det vurderes, at der for øjeblikket ikke er reelle private konkurrenter til Falck Danmark A/S, ligesom det vurderes, at kredsen af potentielle udenlandske aktører, som vil være interesserede i at byde i Danmark, vil være begrænset som følge af de dårlige erfaringer de udenlandske aktører hidtidig har haft på det danske ambulancemarked. Konkurrencen på ambulanceområdet blev i april 2015 yderligere formindsket da Falck Danmarks opkøbte Responce, hvorfor konkurrencen på ambulanceområdet samlet set vurderes som værende lille eller ikke-eksisterende.

Udgifterne i forbindelse med den nuværende kontrakt med Responce vurderes at være på et økonomisk relativt lavt og realistisk niveau. Det vil sige, at der formentlig ikke kan forventes besparelser ved et nyt udbud, men regionen kan derimod risikere en fordyrelse på grund af den nuværende konkurrencesituation. Regionen har positive erfaringer med den nuværende kontrakt. Responce har leveret de i kontrakten definerede beredskaber, og der har gennem hele perioden været et godt samarbejde, hvor Responce har leveret en god service også i de situationer, hvor regionen har haft særlige ønsker (fx ekstraordinære tilkøb af ambulancer med kort varsel, ansættelse af flere paramediciner mv).”

På den baggrund vil kontrakten med Responce fortsætte, til den udløber i 2025. Derefter kan det dog blive aktuelt at overveje en hjemtagning, vurderer regionen:

”Ved en fortsættelse af ambulancekontrakten med Responce vil det være muligt at indhente og anvende erfaringerne fra hjemtagningen efter BIOS i forbindelse med et evt. kommende udbud af ambulancetjenesten eller hjemtagning af delområde 2 (Trekantsområdet, red.)”.

Kilde : Beredskabsinfo.dk