3F: Bios-redderes dobbeltjobberi er brud på overenskomst

Der er tale om brud på overenskomsten, når Bios stiller sine reddere til rådighed for ambulancekørsel hos andre selskaber. Det fastslår formand fra Transportgruppen hos 3F, Jan Villadsen.

Det er brud på overenskomsten, når Bios udlåner sine ambulancereddere til at køre ambulance for andre selskaber.

Det fastslår gruppeformand for 3F Transportgruppen, Jan Villadsen, efter JydskeVestkysten skrev, at Bios tilbyder sine reddere at arbejde for København -, Roskilde – og Frederiksberg Brandvæsen.

– Det er helt sikkert et overenskomstbrud. I vores overenskomst med Bios står der, at en fuldtidsansættelse hos Bios ikke er forenelig med, at man udfører erhvervsmæssig kørsel andre steder, siger Jan Villadsen.

Han henviser derudover til, at de Bios-reddere, der kører døgnvagter, er ansat på forskellige døgnvagtsformer, der alle er udarbejdet efter en årsnorm. Kører redderne andre steder, vil de automatisk overskride årsnormen.

Samtidig har 3F på vegne af Bios fået dispensation hos Arbejdstilsynet, der gør, at man kan bryde den såkaldte 11-timers regel. Den foreskriver, at medarbejderne skal have 11 timers hvile inden for hver periode på 24 timer. Dispensationen er givet for at sikre, at man kan have vagttyper, der løber over 24 timer.

– Når vi har fået dispensationer for, at man kan bryde 11 timers reglen, så nytter det ikke, at man skøjter let hen over det, og arbejder et andet sted samtidig, siger Jan Villadsen.

Han og 3F tager nu fat i Bios’ arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv.

– Vi henvender os til arbejdsgiverforeningen, fordi Bios selv fortæller, at de bryder reglerne. Jeg forventer, at Bios indskærper over for deres medarbejdere, at de ikke kan have flere arbejdspladser, siger Jan Villadsen.

Hos Bios er man overrasket over, at udlånet er et overenskomstbrud.

– Det er nyt for mig. Hvis der er nogle, der fortæller os, at det er et overenskomst brud, så forholder vi os selvfølgelig til det, siger HR-chef hos Bios, Jan Christian Klampe.

Kilde : Fyens.dk