Bios til Region Syddanmark: Vil ikke betale millionbod

Ambulanceselskabet Bios har skriftligt tilkendegivet overfor Region Syddanmark, at en generel reddermangel bør friholde kriseramte Bios fra krav om millionbod.

Det er ikke Bios’ skyld, at ambulanceselskabet dagligt ikke har kunnet levere det antal ambulancer, som Bios er forpligtet til ifølge den kontrakt, som firmaet har indgået med Region Syddanmark.

Det har Bios ladet regionen forstå i et brev fra slutningen af sidste måned, erfarer Fyens Stiftstidende.

Bios, som overtog ambulancekørslen i det meste af Syddanmark efter Falck den 1. september 2015, har siden driftsstart haft store problemer med at levere de ambulancer, som regionen har bestilt. På enkelte tidspunkter har de manglende leverancer drejet sig om helt op til otte-ni biler af gangen. Det har ført til mindre stigninger i responstiderne i de områder på blandt andet Fyn.

Årsagen til de mange udfald er først og fremmest, at Bios har haft svært ved at rekruttere de reddere, som selskabet har brug for. Ifølge kontrakten, der løber de næste 10 år, skal Bios kvartalsvis blandt andet betale bod til regionen, hvergang firmaet ikke formår at levere de bestilte ambulancer. For første kvartal i år løber regningen op i omegnen af 10 millioner kroner.

Men i en skrivelse til regionen ved udgangen af marts pointerer Bios, at den generelle reddermangel i Danmark er den primære årsag til Bios’ driftsproblemer. Derfor mener selskabet, som kommunikerer via Lett Advokater, at kontraktens bestemmelser om force majeure bør aktiveres. Ifølge kontrakten kan force majeure blandt andet træde i kraft under krig, katastrofer eller ved strejker, som ikke kun rammer den pågældende leverandør, men hele ambulancebranchen.

Mistanke om benspænd

I sidste uge kom det frem, at Konkurrence- og Forbrugerrådet mistænker Falck for at have spændt ben for Bios’ muligheder for at rekruttere tilstrækkeligt med reddere. Ifølge Bios selv har selskabet knap 500 fuldtidsansatte reddere, men mangler fortsat 50 reddere for at nå idealbemandingen.

Styrelsen har fundet indicier – eller såkaldte hypoteser – på, at Falck har misbrugt sin dominerende markedsposition og har ansat reddere fra Syddanmark andre steder i landet for at sikre sig, at Bios ikke har kunnet hyre dem. Ligeledes vurderer styrelsen, at Falck har talt negativt om den nye konkurrent på ambulancemarkedet for at afholde reddere fra at søge job hos Bios. Indicierne skal nu undersøges til bunds og siden forelægges Konkurrencerådet, som træffer den endelige afgørelse.

Mandag eftermiddag og aften drøftede politikerne i det syddanske regionsråd situationen på et lukket punkt på dagsordenen. Efter mødet var vurderingen, at Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens mistænkeliggørelse af Falck har styrket Bios argumentation og dermed muligheder for at slippe for at betale dele af den planlagte bod.

Boden til Bios – og til den anden syddanske ambulanceoperatør Responce – er opdelt i to dele. Den ene bliver udløst hver gang ambulancerne ikke kommer hurtigt nok afsted efter et alarmopkald – den såkaldte mobiliseringstid. Og den anden del af boden bliver udløst, hvergang operatørerne ikke kan levere de ambulancer, som regionen har bestilt. Vurderingen er, at det er sidstnævnte, som Bios med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens indicier med en vis ret nu kan afvise at betale.

Spørgsmål udsat

Regionsrådet besluttede under mødet mandag at parkere spørgsmålet til næstkommende regionsrådsmøde den 23. maj, hvor politikerne efter vejledning fra regionens advokat i sagen, Kammeradvokaten, skal beslutte sig for, om regionen skal fastholde kravet til Bios om fuld bodsbetaling.

Fyens.dk har forsøgt at få en kommentar fra Morten Hansen, adm. direktør i Bios, men han har ikke reageret på vores henvendelse.

I en mailkorrespondance fra begyndelsen af april mellem Morten Hansen og Bios’ fællestillidsmand, som Fyens Stiftstidende er i besiddelse af, indrømmer Morten Hansen dog, at selskabet er i økonomiske problemer.
“Det er rigtigt set, at vores driftsøkonomi er presset”, skriver direktøren.