Bios-analyse: Et spørgsmål om jura – og om menneskeliv

R|egion Syddanmarks havde reelt ikke andre muligheder end at holde hånden over Bios og udsætte tilbagebetalingskravet på omkring 31 millioner kroner. Resultatet kan dog meget vel blive en juridisk kindhest til regionen

Lad os begynde med at spole tiden tilbage til torsdag den 17. december sidste år.

Bios Danmark A/S har på det tidspunkt haft ansvaret for ambulancekørslen i Region Syddanmark i knap tre en halv måned, men kæmper stadig hårdt for at få hullerne i vagtplanen fyldt ud.

Den massive mangel på lokale reddere, der vil arbejde for Bios, har fået selskabet til at rekruttere fra både Tyskland og andre regioner i Danmark. Det er både dyrt i uddannelse til tyskerne og i transportudgifter og overarbejdsbetalinger til de reddere, der i nogle tilfælde arbejder i døgndrift. Kassen er ved at være tom, så Bios har svært ved at betale regninger og afdrag på leasingaftaler og banklån.

Netop denne milde vinterdag i december ser fremtiden fra Bios Danmarks hovedkvarter på Blangstedgårdsvej i Odense dog lidt lysere ud. Her tikker nemlig en betaling på knap 62 millioner kroner ind på virksomhedens konto.

Betalingen kommer fra virksomhedens eneste kunde – Region Syddanmark – der ifølge kontrakten betaler “månedligt forud” for den opgave, Bios udfører.

Regionen har siden driftsstarten i september betalt en enkelt måned forud, men den 17. december betaler regionen – af uvisse årsager – både for januar og for februar, så Bios fra det tidspunkt reelt er forudbetalt for to måneder – svarende til omkring 31 millioner kroner for meget.

Uden tilsyneladende at have drøftet sagen med regionen har man på kontorerne på Blangstedgårdsvej besluttet, at begrebet “månedligt forud” skal forstås som den måned, man netop er gået ind i plus en ekstra måned.

Uden tilsyneladende at have undret sig har man på et stadigt ukendt kontor i Regionshuset i Vejle accepteret den nye udlægning og betalt regningen fra det kriseramte ambulanceselskab.

Tilbage til nutiden. Eller rettere til torsdag eftermiddag i denne uge. Region Syddanmarks nyansatte koncerndirektør, Rikke Vestergaard, sidder til møde på Blangstedgårdsvej med Bios-direktør Morten Hansen. Regionen står med en umulig situation, efter at denne avis har afsløret den dobbelte forudbetaling af Bios. Juridiske vurderinger smadrer sammen med den meget virkelige verden af liv og død.

Bios skal tilbagebetale de omkring 31 millioner skatte-kroner, som i mere end et halvt år reelt har fungeret som et offentligt finansieret lån til en økonomisk trængt virksomhed. Men hvis regionen kræver hele beløbet tilbage nu, vil det formentlig betyde, at Bios vil gå konkurs. Det vil efterlade borgerne på Fyn og i Sydjylland uden ambulancer i en sommerperiode, hvor alternativet fra Falck vil have svært ved at sikre en forsvarlig ambulancedrift i regionen fra dag ét.

Rikke Vestergaard siger det sådan set selv, da hun efter mere end syv timer træder ud fra mødet sammen med Morten Hansen og skal forholde sig til de juridiske eksperter, der mener, at Bios skal betale pengene tilbage hurtigst muligt.

– I forhold til, at det er en samfundskritisk opgave at udføre ambulancedrift, er det vigtigt for os, at vi ikke stiller borgerne i en uheldig situation, lyder det fra Rikke Vestergaard.

Ved hendes side står Morten Hansen, der forsøger at forklare, at Bios fra starten den 1. september fortolkede betalingsbetingelserne i kontrakten på samme måde som den 17. december, men at man slet og ret har holdt en månedsregning tilbage af hensyn til regionen.

Selv blev Morten Hansen – ifølge hans egen forklaring – først opmærksom på dobbeltbetalingen i forbindelse med forårets arbejde med årsregnskabet, så det må være en anden end Bios-direktøren, der har besluttet, hvornår virksomheden ikke længere skulle være så venlig at tage hensyn til regionens kasse med offentlige skatte-kroner og slå om til den fortolkning af betalingsbetingelserne, som Bios mente var den rigtige.

Men Bios kører videre. I hvert fald indtil politikerne i regionsrådet igen skal forholde sig til selskabets fremtid, når Bios’ kommende plan for tilbagebetaling skal behandles på regionsmødet 22. august.

Flere faktorer peger dog i retning af, at Bios nu kører på en stakket frist.

For det første har regionsrådets to største partier, S og V, allerede afvist den mere langsigtede tilbagebetalingsordning, som Bios har lagt op til. Regionsrådsformand Stephanie Lose (V) har sagt, at en stor del af betalingen skal falde meget snart, mens hele beløbet skal være tilbagebetalt i september.

For det andet er det langtfra givet, at det hollandske moderselskab, Cetorhinus Maximus, vil være i stand til at redde det danske datterselskab med endnu en kapitalindsprøjtning som den, Bios Danmark fik på 37 millioner kroner for bare ni dage siden. Moderselskabet kom ud af 2014 med et spinkelt overskud på 14 millioner kroner og en egenkapital 67 millioner kroner og har endnu ikke afleveret regnskab for 2015.

Borgerne i regionen og mange af de politikere, de har valgt, står dog ikke kun tilbage med spørgsmålet om, hvem der i fremtiden skal køre ambulancer i regionen. Mange stiller også spørgsmål om, hvordan Bios pludselig kunne omfortolke kontraktens betalingsbetingelser, og hvordan regionen kunne godkende betalingen og først opdage de manglende millioner, da avisen rejste sagen i onsdags.

Regionen vil sætte sit eksterne revisionsfirma til at undersøge regionens andel i skandalen. Om nogen vil undersøge Bios’ forklaringer, er et åbent spørgsmål.

Kilde : Fyens.dk