Midtjyske akutbiler og lægebiler atter i fare for at blive ramt af sparekniven

Regionernes budgetlægning for 2017 er i fuld gang, og i Region Midtjylland skal man i den kommende tid finde besparelser på 124 mio. kr. Et af de områder, som der er fokus på, er det præhospitale, hvor regionen vil foreslå besparelser på akutbiler og lægebiler – noget, der ellers blev opgivet, da der sidste år skulle vedtages en tilsvarende spareplan.

I sidste års midtjyske spareplan var der lagt op til, at der kunne findes præhospitale besparelser på 35 mio. kr. ved at nedlægge tre akutlægebiler og tre akutbiler samt en særlig udrykningslægeordning.

Spareplanen opererede således med en nedlæggelse og omlægning af akutlægebilerne i regionen, så antallet blev reduceret fra ni til seks. De ville i så fald skulle placeres i Aarhus, Viborg, Herning, Struer, Horsens samt mellem Randers og Grenå – og dermed ville der blive nedlagt akutlægebiler i Randers, Grenå, Holstebro, Lemvig og Silkeborg. Endvidere blev det foreslået, at der skulle nedlægges tre akutbiler med anæstesisygeplejerske i Skive, Tarm og Ringkøbing samt en udrykningslægeordning på Mols. Samlet skulle det give en besparelse på 35,6 mio. kr.

Efter en høring vurderede regionsrådsformand Bent Hansen (S) imidlertid, at der ikke ville være flertal for de præhospitale besparelser, som derfor blev taget af bordet igen.

Nu bliver spareplanen imidlertid genoplivet som led i regionens bestræbelser på at få 2017-budgettet til at hænge sammen. Der mangler 124 mio. kr., og regionen vil nu på det præhospitale område udarbejde spareforslag, som tager udgangspunkt i sidste års spareplan – d.v.s. mulig nedlæggelse af akut- og lægebiler.

Budgettet for 2017 skal drøftes politisk i september.

Kilde : Beredskabsinfo.dk