Region Syddanmarks overtagelse af BIOS er blevet forsinket

Først på torsdag – og ikke som hidtil planlagt i dag – overtager Region Syddanmark ambulancekørslen i Sønderjylland, Sydvestjylland og på Fyn fra BIOS’ konkursbo. Det betyder, at nye ambulancereddere, som ansættes fra torsdag, bliver ansat på regionernes overenskomst med FOA. De øvrige reddere fortsætter på 3F-overenskomsten indtil 1. marts 2017.

Overenskomsterne indenfor ambulancetjenesten omfatter ambulanceassistenter, ambulancebehandlere, paramedicinere og sygetransportchauffører, og BIOS’ medarbejdere har hidtil været ansat på 3F’s overenskomster. Det er imidlertid FOA, som har overenskomsterne med de offentlige ambulancetjeneste, og derfor betyder Region Syddanmarks hjemtagning af ambulancekørslen, at de ca. 500 BIOS-reddere overgår fra 3F-overenskomsten til FOA-overenskomsten.

For de nuværende reddere vil overgangen først ske, når den nuværende overenskomst mellem BIOS og 3F udløber den 1. marts 2017.

For nye reddere, der bliver ansat fra og med torsdag, vil det imidlertid ske på FOA-overenskomsten. Der vil dog blive tale om en særlig overgangsperiode frem til 1. marts 2017, hvor FOA og Region Syddanmark er blevet enige om, at en række af 3F-overenskomstens bestemmelser om arbejdstid og arbejdstidsbestemt honorering også gælder medarbejderne på FOA-overenskomst. For de timelønnede reddere indebærer det, at de fortsat får deres vagter honoreret med den overtidsbetaling, som gælder efter 3F-overenskomsten. Samtidig har regionen dog forpligtet sig til at arbejde for, at flest mulige reddere overgår fra timelønsansættelse til fastansættelse.

Kilde : Beredskabsinfo.dk