Kreditorer står til kæmpetab efter BIOS-konkurs

Der er stort set ingen reelle aktiver i BIOS’ konkursbo, og dermed står kreditorerne til et kæmpetab. Det viser en opgørelse fra konkursboets to kuratorer. I alt skyldte BIOS på konkurstidspunktet 84 mio. kr. væk, mens der kun var et indestående på 718.000 kr. på selskabets bankkonto.

Kuratorerne i BIOS’ konkursbo har udarbejdet en foreløbig opgørelse over aktiver og passiver i konkursboet. Opgørelsen er på en række punkter usikker, især når det gælder værdien af konkursboets aktiver.

Opgørelsen viser, at BIOS’ største aktiv var et indestående på 718.074 kr. i Danske Bank samt et indestående på 30.737 kr. hos selskabets advokat. Værdien af driftsaktiverne (f.eks. materiel og varelagre) samt et eventuelt krav mod Falck – som altså i givet fald skal gøres gældende af konkursboet – er endnu ikke opgjort.

Sammentællingen af BIOS’ passiver viser samtidig, at selskabet skyldte 84,5 mio. kr. væk, da konkursen blev en realitet. Det dækker primært over aktiver på 1,1 mio. kr., som tredjemand ejer og som formentlig skal udleveres, lønkrav på 3 mio. kr. og almindelig gæld til kreditorer på 48 mio. kr. Hertil kommer en gæld på 31,8 mio. kr. til bl.a. konventionalbod (formentlig gælden til Region Syddanmark), som har en særlig stilling efter konkursloven, hvor denne gæld først kommer til betaling, hvis alle andre fordringer er blevet dækket fuldt ud.

Kilde : beredskabsinfo.dk