Samarbejde med private ambulanceoperatører skal hjælpe Region Syddanmark

Et styrket samarbejde med Responce og et nyt samarbejde med DK-Ambulancetjeneste skal være med til at reducere presset på Region Syddanmarks nye ambulancetjeneste, der torsdag blev en realitet. Der er dog lys forude for regionen, for i de kommende måneder tiltræder 52 nye reddere. Det mere end opvejer de 10 reddere, som havde sagt op hos BIOS inden konkursen. Der vil dog stadig mangle mange reddere.

De nyeste opgørelser viser, at der fortsat er et betydeligt pres på den syddanske ambulancetjeneste, hvor BIOS i uge 32 i gennemsnit leverede 2,65 beredskaber færre end aftalt. Det er dog lidt bedre end i ugen før, hvor tallet var 3,40, mens antallet af manglende beredskaber toppede i uge 30 med 4,94.

Nu skal samarbejde med to private ambulanceoperatører imidlertid hjælpe Region Syddanmark.

Ekstra beredskab fra Responce

Hos Responce er der med virkning fra 15. august 2016 tilkøbt et ekstra døgnberedskab, som har base i Aarup på Fyn. Herudover har regionen tidligere tilkøbt to ekstra faste døgnberedskaber hos Responce, og disse aftaler løber frem til 1. juni 2017. Desuden har regionen også tidligere tilkøbt opgradering (ekstra timer) på et eksisterende beredskab uden slutdato. Regionen overvejer også at tilkøbe yderligere et beredskab i det sydvestjyske område.

Efter henvendelse fra en mindre privat ambulanceoperatør, DK-Ambulancetjeneste, har regionen endvidere indgået ad hoc aftale med denne operatør med henblik på ekstra kapacitet til liggende transporter mellem hospitaler i Danmark og udlandet.  DK-Ambulancetjeneste har fire fuldt udstyrede ambulancer, som er stationeret i Hvidovre og i Sønderborg. ”En ad hoc-løsning vurderes pt. at være bedre end en ’fast’ udvidelse eksempelvis af interhospital-bilerne med sygeplejersker til at køre i weekenden, da behovet pt. er vanskeligt at vurdere”, oplyser regionen.

Andre regioner hjælper

Der har også været dialog mellem Region Syddanmark og Region Hovedstaden om mulighederne for midlertidig assistance med henblik på at sikre en stabil bemanding af akutbiler og paramedicinerambulancer. Region Hovedstaden har i den forbindelse været i dialog med Hovedstadens Beredskab om en midlertidig aftale om udlån af medarbejdere i en kortere periode. ”Region Hovedstadens personale tager allerede vagter i Region Syddanmark, og Region Hovedstaden vil fortsat opfordre personalet til at gøre dette. Region Hovedstaden vil ligeledes opfordre regionens operatør Hovedstadens Beredskab til samme løsning, hvis det er muligt”, oplyser Region Syddanmark.

De øvrige regioner er også blevet anmodet om at være behjælpelige med at køre ture til og fra egne regioner. Det skal ske indenfor rammerne af en allerede indgået aftale om betaling for brug af andre regioners beredskaber. Aftalen benyttes allerede i dag både af Region Syddanmark og af andre regioner, men regionen forventer en merudgiften i resten af 2016 som følge af positive tilsagn fra øvrige regioner om hjælp til liggende transporter for Region Syddanmarks borgere. Dette vil betyde, at regionen i højere grad kan holde egne beredskaber i regionen til varetagelse af de akutte kørsler.

52 nye reddere på vej

Imidlertid lader der til en være en vis grad af lys i horisonten for Region Syddanmarks egen ambulancetjeneste. Selv om 10 af redderne i BIOS havde sagt op inden konkursen, så var der også indgået aftaler med nye reddere om ansættelse. 20 reddere tiltræder således pr. 1. september 2016, 29 pr. 1. oktober 2016 og tre pr. 1. november 2016.

Men selv hvis der ikke kommer nye opsigelser, så vil de nye reddere ikke være nok til at udfylde huller i vagtplanen i BIOS’ hidtidige dækningsområder. Pr. 1. november 2016 vil der således fortsat mangle bemanding i form af to reddere til beredskaber i Sydvestjylland, tre til beredskaber i Sønderjylland og ni til beredskaber på Fyn – i alt 14 reddere til beredskaber, fordelt på 11 til effektive beredskaber og tre til døgnberedskaber.

Kilde : Beredskabsinfo.dk