Den Syddanske Ambulancetjeneste er på vej til at blive en realitet

Det har været en begivenhedsrig uge for Region Syddanmarks præhospitale beredskab. Onsdag blev BIOS officielt erklæret konkurs af Skifteretten, og samme dag indgik regionen og konkursboet en aftale om, at driften videreføres. Samtidig er regionen i fuld gang med at etablere Den Syddanske Ambulancetjeneste, mens BIOS forbereder erstatningssager mod regionen og Falck.

BIOS valgte ikke at anke Skifterettens beslutning, efter at retten onsdag nåede frem til, at der skulle afsiges konkursdekret over BIOS’ danske datterselskab. Dermed blev konkursen en realitet, og Skifteretten udpegede to kuratorer – henholdsvis Jan Bruun Jørgensen fra Andersen Partners og Henrik Selchau Poulsen fra Bruun & Hjejle – som nu er de øverste ansvarlige for BIOS’ konkursbo. Deres opgave bliver at få afviklet boet med mindst mulige tab for kreditorerne, som tæller medarbejdere, banker og leverandører.

Umiddelbart efter afsigelsen af konkursdekretet gik Region Syddanmark i forhandling med kuratorerne, og der blev allerede onsdag indgået en aftale om, at konkursboet indtil videre driver BIOS på uændrede vilkår – men for regionens regning. Det indebærer også, at såfremt udgifterne i BIOS i den kommende tid er større end den ordinære betaling for ambulancekørslen, så dækker regionen denne forskel, så konkursboet ikke fortsætter med at tabe penge.

Får aconto-løn

Lønnen til medarbejderne har vist sig at være et særligt problem. Konkursboet dækker således ikke juli-lønnen til reddere og andre medarbejdere, og lønnen vedrører også en periode, som ligger forud for regionens aftale med konkursboet – så den er heller ikke dækker af denne aftale.

I stedet skal medarbejdernes tilgodehavende betales af Lønmodtagernes Garantifond, hvilket indebærer, at hver enkelt medarbejder skal anmelde sit individuelle krav til garantifonden. Først når de enkelte krav er behandlet, vil den tilgodehavende løn blive udbetalt.

I stedet har konkursboet og regionen valgt en model, hvor redderne har fået udbetalt deres løn for august aconto – den er altså blevet udbetalt en måned for tidligt, og den er beregnet ud fra juli-lønnens størrelse. Forventningen er så, at betalingerne fra garantifonden kommer i løbet af august, hvorefter medarbejderne ikke får en lønudbetaling ultimo august, men først får deres næste løn ultimo september.

Ny direktør for regional ambulancetjeneste

Næste udfordring for regionen er så, at den nye ambulancetjeneste, som regionen selv vil drive i Sønderjylland, Sydvestjylland og på Fyn, skal etableres.

Den har indtil videre fået navnet Den Syddanske Ambulancetjeneste, og som konstitueret direktør er udpeget Mads Haugaard, der kommer fra en stilling som afdelingschef for kvalitet og forskning i Region Syddanmark. Han har et indgående kendskab til udfordringerne i ambulancetjenesten, da han fra november 2015 til april 2016 var konstitueret direktør for hele sundhedsområdet i Region Syddanmark – og dermed ansvarlig for regionens samarbejde med BIOS i denne periode.

Forventningen er, at Region Syddanmark vil kunne overtage størstedelen af aktiverne i BIOS’ konkursbo. For at etablere ambulancetjenesten kræves det således, at regionen kan overtage ambulancerne – der er leasede – og lejeaftalerne på BIOS’ stationer. Her er konkursboet imidlertid forpligtet til at sikre, at der opnås den bedst mulige pris, så i princippet vil nogle af aktiverne kunne blive solgt til anden side.

Retsopgør truer

Selv om BIOS altså valgte ikke at kæmpe imod konkursen, så har selskabet varslet, at der vil komme erstatningssager i den kommende tid.

I et brev fra det hollandske selskabs danske advokat er der lagt op til, at Region Syddanmark vil blive mødt med et erstatningskrav for de tab, som BIOS har lidt ved konkursen. Ifølge BIOS er der således tale om, at regionen usagligt har valgt at begære selskabet konkurs for at kunne gennemføre en politisk beslutning om en hjemtagning af ambulancekørslen. Samtidig varsles et erstatningskrav mod Falck på mindst 90 mio. kr., såfremt Konkurrencestyrelsens igangværende undersøgelser måtte konkludere, at Falck i strid med konkurrencereglerne har søgt at besværliggøre BIOS’ etablering i Danmark.

Som led i konkursen ventes det, at BIOS’ bankgaranti til Region Syddanmark kommer til udbetaling. Garantien er på 55 mio. kr., og den kan dække regionens ekstraudgifter som følge af BIOS’ konkurs. Men da regionen i år forventer engangsudgifter på langt over 20 mio. kr.  og desuden forventer årlige ekstraudgifter på mindst 25 mio. kr. i de 10 år, som kontrakten skulle have løbet, vil garantien langt fra kunne holde regionen skadesløs.

Hertil kommer, at regionen står til at tabe en stor del af de 31 mio. kr., som regionen ved en fejl havde udbetalt til BIOS, og som var den direkte anledning til konkursen. Disse penge er et tilgodehavende i konkursboet, der har meget få aktiver.

Men Region Syddanmark kan formentlig også forvente et erstatningskrav fra hollandske Rabobank, der som BIOS’ bankforbindelse skal udbetale garantisummen, men formentlig vil hævde, at betingelserne for udbetalingen ikke er til stede.

Kilde ; Beredskabsinfo.dk