Stort flertal for at etablere egen ambulancetjeneste i Region Syddanmark

Et stort flertal i regionsrådet i Region Syddanmark har besluttet, at regionen skal etablere sin egen ambulancetjeneste, hvis BIOS som ventet går konkurs. Redderne i BIOS kan se frem til en ekstra månedsløn som bonus, og så skal der hentes hjælp hos Hovedstadens Beredskab samt fra andre regioner og fra sygeplejersker for at sikre, at regionen omsider får et robust beredskab.

Regionsrådet i Region Syddanmark har på et ekstraordinært regionsrådsmøde i dag vedtaget, at regionen, hvis skifteretten erklærer BIOS konkurs, skal arbejde på at overtage driften på Fyn, i Sydvestjylland og i Sønderjylland permanent.

Beslutningen blev vedtaget med 30 stemmer for (Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Det Radikale Venstre). To stemte imod (Nye Borgerlige og Liberal Alliance). En undlod at stemme (Socialistisk Folkeparti).

”Det er vores ansvar, at ambulancerne kommer, når borgerne har brug for det. Det er derfor, vi i dag har truffet beslutning om at arbejde på at hjemtage driften, hvis konkursen bliver en realitet.  Det er ingen hemmelighed, at det har været et turbulent år for BIOS’ medarbejdere, og der er brug for, at der bliver skabt ro og tryghed, så vi i samarbejde med de gode kræfter, der er i BIOS, kan opbygge en stabil ambulancetjeneste. Det er vi alle sammen bedst tjent med”, siger regionsrådsformand Stephanie Lose, (V).

Hun suppleres af 1. næstformanden for regionsrådet, Poul-Erik Svendsen (S):

”Vi er blevet mange erfaringer rigere ovenpå hele forløbet med BIOS, og jeg er glad for, at regionsrådet bakker op om, at ambulancekørslen bør høre til i regionen, hvis BIOS erklæres konkurs. Hvis vi overtager driften, vil der opstå nogle udgifter i forbindelse med overgangen, men derefter forventer vi at kunne drive en regional ambulancetjeneste på et fornuftigt niveau.  Regionsrådet forventer ikke, at en hjemtagelse vil betyde, at skatteyderne skal til lommerne”.

Region vil forhandle med kurator

Hvis skifteretten erklærer BIOS konkurs, vil Region Syddanmark snarest efter gå i gang med at forhandle aftaler på plads med konkursboets kurator om at overtage driften permanent.

Aftalerne vil i givet fald bl.a. føre til, at de 500 medarbejdere, der i dag arbejder hos BIOS, ansættes i Region Syddanmark, hvor de kan fortsætte med at varetage de funktioner, som de har i dag.

”Udgangspunktet er, at vi i forhold til driften vil bygge videre på det setup, som BIOS kører med. Der vil med andre ord ikke være forskel på de grundlæggende opgaver – det er kun den øverste ledelse, der vil ændre karakter. I Region Syddanmark vil BIOS’ medarbejdere få en organisation i ryggen, der har ekspertise i at håndtere løn, økonomi og medarbejderforhold for 25.000 ansatte.  Derfor er jeg også helt tryg ved, at regionen kan få forholdene omkring BIOS’ medarbejdere til at falde godt på plads”, siger Stephanie Lose.

Fastholdelsesbonus til redderne

På regionsrådsmødet blev det desuden vedtaget, at BIOS- redderne, såfremt konkursen bliver en realitet og regionen kan indgå en aftale med kurator om hjemtagelse, vil få en ekstra månedsløn (grundløn) udbetalt som bonus med decemberlønnen 2017, hvis de på dette tidspunkt har været ansat et år i regionens ambulancetjeneste.

”Vi vil rigtig gerne have, at medarbejderne i BIOS fortsætter deres arbejde. De har arbejdet hårdt for, at syddanskerne kan få en ambulance, når de har brug for det. Det arbejde ser vi gerne, at de fortsætter, og det håber vi, at bonussen vil bidrage til. Men en bonus kan ikke stå alene. Tryghed og ro i ansættelsen kommer først. I den forbindelse vil jeg gerne kvittere for alle de positive tilkendegivelser, jeg har fået fra reddere, som gerne vil arbejde for regionen”, siger Stephanie Lose.

”Vi har brug for, at så mange reddere som muligt vil bakke op om den regionale ambulancetjeneste, i fald den bliver en realitet. Derfor vil vi også sætte alle kræfter ind på at få opbygget en stærk ambulancetjeneste, hvor nøgleordene er dialog, inddragelse og stabilitet. Og er der udefrakommende reddere, der godt kan se sig selv i det, så kan den ekstra månedsløn måske udgøre det lille ekstra puf, der er brug for. Og de vil i givet fald være meget velkomne”, siger 2. næstformand for regionsrådet, Thies Mathiasen (DF).

Eksisterende chef bliver ambulancechef

Regionsrådet lægger vægt på at den kommende ledelse er i tæt samspil med teamledere og tillidsfolk samt med redderne og øvrige medarbejdere. Såfremt konkursen bliver en realitet vil der derfor blive etableret en ledelse bestående af en regionalt udpeget konstitueret direktør og en ambulancechef, som udpeges fra den eksisterende ledergruppe.

Regionen agter også at anmode kurator om at sikre, at der forudbetales a conto løn for august med henblik på at sikre, at medarbejderne har likviditet til at betale faste udgifter. Regionens sikkerhedsstillelse afdækker risikoen ved en sådan forudbetaling

Der er en række bagudrettede lønkrav fra redderne, som BIOS ikke har håndteret på nuværende tidspunkt. Af hensyn til forsyningssikkerheden vurderes det som afgørende, at redderne føler sig sikre på, at disse krav håndteres i en ny driftssituation. Regionen vil derfor aftale med kurator, så snart denne er udpeget, at tage initiativ til en task force, som i samarbejde med Lønmodtagernes Garantifond skal søge at udrede disse krav.

Skulle Lønmodtagernes Garantifond ikke være indstillet på at dække berettigede bagudrettede lønkrav (før konkursdagen), er regionsrådet – af hensyn til borgerens forsyningssikkerhed – indstillet på at dække disse krav. Regionen er i øvrigt indstillet på at vedkende sig øvrige aftaler, der måtte være indgået, f.eks. uddannelsesaftaler, brobizz m.v. Hvis BIOS går konkurs og aftalerne med kurator er på plads, vil regionen desuden overtage alle elevkontrakter og øge antallet af redderelevpladser.

Overtager ambulancer og stationer

Hvis BIOS går konkurs, vil regionen endvidere indgå aftale om overtagelse af eksisterende leasingaftaler af ambulancer, leje af stationer og lign. aftaler med underleverandører og samarbejdspartnere.

Regionen er også i dialog med Responce om ekstra beredskaber og forlængelse af eksisterende tilkøb. Desuden er der dialog med Hovedstadens Beredskab om evt. samarbejdsaftale om midlertidig assistance fra reddere fra hovedstadsområdet. Der er også sendt en henvendelse til de øvrige regioner om muligheden for, at øvrige regioners beredskaber til liggende transporter kan anvendes til og fra sygehuse i øvrige regioner. Endvidere vil regionens sygehuse blive spurgt om mulighed for frivillige weekendvagter for sygeplejersker til liggende sygetransporter, ligesom der er overvejelser om anskaffelse af ekstra sygetransportbiler.

Kilde : Beredskabsinfo.dk