Hjemtagning af ambulancekørslen giver ekstraregning på 24 mio. kr. om året

Med tirsdagens beslutning om at hjemtage ambulancekørslen fra BIOS, så er der en stor ekstraregning på vej til skatteyderne i Region Syddanmark. For selv om regionen satser på at overtage BIOS’ samlede setup, så viser de foreløbige beregninger, at driften bliver 24 mio. kr. dyrere. Dertil kommer engangsudgifter, som regionen har opgivet at estimere, men som bliver på mindst 21 mio. kr.

I dag betaler Region Syddanmark 393 mio. kr. om året til BIOS for ambulancekørslen i Sønderjylland, Sydvestjylland og på Fyn. Men hvis BIOS som ventet går konkurs, vil Region Syddanmark hjemtage ambulancekørslen i de tre delområder. Og selv om regionen satser på at overtage medarbejdere, stationer og ambulancer, så forventer de regionale embedsmænd ikke, at opgaven kan løses til samme pris, som BIOS hidtil har fået.

Ifølge beregninger fra Region Syddanmark vil en regional ambulancetjeneste komme til at koste godt 416 mio. kr. om året, svarende til 24 mio. kr. mere end BIOS’ pris. Hvordan regionen – der netop har været igennem en stor sparerunde på sygehusene – vil finansiere den store ekstraudgift er endnu ikke afgjort.

Ukendte engangsudgifter

Udover de højere driftsudgifter vil der også komme en række engangsomkostninger. Den største post er 20 mio. kr. til en særlig fastholdelsesbonus, hvor BIOS-medarbejderne får en ekstra månedsløn, hvis de stadig er ansat i ambulancetjenesten pr. 1. januar 2017. Hertil kommer 1 mio. kr., som investeres i en styrkelse af AMK-vagtcentralen.

Imidlertid har regionen i dag ikke noget bud på, hvor store engangsudgifter, der kommer til advokat, midlertidige beredskaber hos Responce, ekstra uddannelse af medarbejdere, en ny lokalaftale med FOA samt nye administrative systemer.

At der ventes udgifter til en lokalaftale med FOA skyldes, at redderne hos BIOS skal overgå fra 3F- til FOA-overenskomst. Det er nemlig FOA, som har overenskomsten med regioner og kommuner, mens 3F har overenskomsten med de private ambulanceoperatører. Den nuværende 3F-overenskomst vil være gældende, frem til den udløber i marts 2017, hvorefter redderne pr. 1. april 2017 overgår til FOA’s overenskomst.

Billigere end Falck

Trods ekstra drifts- og engangsudgifter, så vurderer Region Syddanmark fortsat, at ambulancekørslen bliver billigere, end hvis den blev overdraget til den eneste tilbageværende private ambulanceoperatør, Falck.

Regionen har i det materiale, som tirsdag blev forelagt for regionspolitikerne, valgt at basere sine beregninger på Falcks pris efter den betalingsstruktur, som var gældende frem til det nuværende udbud – og ikke på den pris, som Falck bød ind med ved udbuddet. Ifølge disse beregninger ville Falck skulle have 522 mio. kr. om året for ambulancekørslen, og altså dermed væsentligt mere end de 416 mio. kr., som regionen forventer at kunne udføre ambulancekørslen for.

Falcks tilbud på ambulancekørslen i de tre delområder lød ved seneste udbud – som altså blev vundet af BIOS – på 449 mio. kr. Det vides ikke, hvorfor Region Syddanmark ikke har anvendt denne mere retvisende pris ved sammenligningen mellem regional drift og drift i Falck-regi.

Kilde : Beredskabsinfo.dk