Region Syddanmark får udsat akkreditering af ambulancetjenesten

Egentlig skulle det samlede præhospitale beredskab i Region Syddanmark have været akkrediteret gennem en ekstern survey i september. Men efter at Region Syddanmark har hjemtaget ambulancekørslen fra BIOS og oprettet Ambulance Syd, har regionen for anden gang fået udsættelse, således at akkrediteringen først gennemføres i juni 2017.

Regionernes præhospitale beredskaber skal akkrediteres efter Den Danske Kvalitetsmodel (DDKM). Akkrediteringen er en kvalitetsvurdering, hvor et anerkendt organ vurderer, hvorvidt en aktivitet, ydelse eller institution lever op til et sæt af fælles standarder.

I praksis sker akkrediteringen gennem et ekstern survey i regi af Institut for Kvalitet og Akkreditering i Sundhedsvæsenet, IKAS.

Faktisk skulle der have været gennemført et survey i Region Syddanmark i 2015, men da der netop var implementeret nye ambulancekontraker, blev det planlagte eksterne survey erstattet af et udvidet midtvejsbesøg, som kun omfattede AMK-vagtcentralen og lægebilerne – og som var begrænset til 11 udvalgte kvalitetsstandarder. På baggrund af det udvidede midtvejsbesøg besluttede Akkrediteringsnævnet at forlænge det præhospitale områdes akkreditering frem til september 2016, således at det præhospitale område kunne akkrediteres sammen med de to nye ambulanceoperatører i september 2016.

Hjemtagning fører til endnu en udsættelse

Den nye situation, hvor Region Syddanmark har etableret ambulanceoperatøren Ambulance Syd i eget regi, førte imidlertid til, at der i august 2016 blev indledt drøftelser med IKAS om håndteringen af akkrediteringen.

Ambulance Syd er formelt at betragte som en ny virksomhed, og det medfører normalt, at man får 12 måneder til at forberede et eksternt survey. I samråd med IKAS blev det derfor besluttet, at et samlet eksternt survey for hele det præhospitale område i Region Syddanmark (AMK-vagtcentralen, lægebilerne, Ambulance Syd og Responce) finder sted i uge 24 i 2017.

Region Syddanmark har efterfølgende fået sin akkrediteringsstatus administrativt forlænget frem til september 2017.

Kilde: Beredskabsinfo.dk