Reddere risikerer at vente længe på løn

  • De tidligere Bios-reddere skal måske vente helt til jul med at få udbetalt de løn-tilgodehavender, som Region Syddanmark har lovet at betale

Det kan løbe op i adskillige millioner kroner, når de tidligere Bios-reddere har opgjort deres lønkrav fra tiden i den konkursramte ambulancetjeneste.

Men det kan også løbe op i flere måneder, inden redderne får udbetalt deres penge.

Det har Region Syddanmark oplyst til redderne i en skrivelse, der anviser dem, hvordan de skal anmelde deres krav.

Her skriver regionen, at man “forventer, at alle har fået svar i løbet af et par måneder, dvs. inden jul 2016.”

Strid om lønudbetaling

Region Syddanmark skal betale manglende løn og tillæg til de tidligere Bios-reddere, fordi Lønmodtagernes Garantifond (LG) har afvist det.

LG mener, at regionen har overtaget alle forpligtigelser over for redderne, fordi der i realiteten var tale om en virksomhedsoverdragelse, som var planlagt inden Bios’ konkurs. Og Region Syddanmark har politisk besluttet at dække redderne krav, såfremt LG ikke gør det.

Indtil videre har regionen modtaget cirka 90 henvendelser om manglende løn og tillæg, men redderne har frist til at indgive anmeldelser frem til udgangen af oktober.

På Vestfyn har man som det første sted allerede overblik, da den lokale 3F-afdeling har opgjort de samlede krav fra fem reddere.

Utilfredse reddere

Ifølge faglig sekretær i 3F Vestfyn Finn Ole Christiansen har de fem reddere i snit godt 142.000 kroner til gode hver og altså et samlet krav på cirka 712.000 kroner.

Han forklarer, at hans medlemmer er utilfredse med den lange ventetid.

– Regionen har jo reelt ikke givet nogen frist til redderne. Normalt, når man behandler faglige sager, sker det under nogle givne frister i det faglige forhandlingssystem, siger Finn Ole Christiansen.

Konstitueret HR-direktør Lene Borregaard forklarer den lange sagsbehandlingstid med, at der vil være nogle af kravene, der er mere komplicerede at behandle end andre.

– Vi behandler kravene, så snart de kommer ind og så hurtigt, vi kan. Vi tør ikke andet end at stille dem den frist i udsigt, men er vi færdige med at behandle deres krav inden, så får de selvfølgelig besked, siger hun.

Hun har fuld forståelse for, at redderne gerne vil have afklaring på deres sag hurtigst muligt.

– Og det forsøger vi også at imødekomme, siger Lene Borregaard.

Hun peger i øvrigt på, at der ifølge regionens viden ikke er nogen givne frister, der skal overholdes.

Kilde : Fyens.dk