Først til foråret: Kulegravning af ambulanceudbud forsinkes

Den skulle have været klar i løbet af efteråret, men Region Syddanmarks eksterne evaluering af ambulanceudbuddet bliver forsinket.

Regionen har flere gange henvist til den eksterne evaluering af ambulanceudbuddet, som skal klarlægge, hvordan den meget omfattende udbudsproces om ambulancedriften i Region Syddanmark er forløbet.

Men selvom initiativet blev vedtaget helt tilbage i januar, er man endnu kun nået til de indledende forberedelser.

– Vi er ikke super langt. Der har været et direktørskifte, en sommerferie og en konkurs (ambulanceselskabet Bios gik konkurs den 27. juli, red.) i mellemtiden. Men vi har kontakt med et firma og har også lavet et kommissorium, fortæller koncernchef i Region Syddanmark, Rikke Vestergaard.

Ifølge hende blev de forberedende øvelser først for alvor sat i gang, da hun tiltrådte i maj. Dertil har arbejdet med at sikre ambulancedriften efter Bios-konkursen taget en del af forberedelses-kræfterne.
Det er sidenhen blevet besluttet at inddrage konkursen i det kommissorium, som evalueringen skal laves ud fra.

Ikke klar før foråret

Det er KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, der kommer til at stå for at lave evalueringen. De kommende måneder vil det ifølge Rikke Vestergaard indsamle data og foretage interviews.

Hun fortæller, at KORA ikke venter at have rapporten om ambulanceudbuddet klar før slutningen af marts 2017.

Regionen har gjort meget ud af, at evalueringen af udbudsprocessen skal laves eksternt for at gøre den så uafhængig som mulig, så andre regioner også kan drage fordel af erfaringerne fra rapporten.

– Sådan som tingene har kørt og med den opmærksomhed, der har været omkring udbuddet, mener vi, at det er mest rigtigt at lave en ekstern evaluering. Velvidende at vi også har skullet forholde os til det økonomiske i den beslutning, sagde Thyge Nielsen i januar, da beslutningen om evalueringen blev taget.

Kilde ; Fyens.dk