Falck: Ikke grundlag for en drøftelse

Hvorfor afviste Falck at købe konkursboet efter Bios? Vi spørger Falcks kommunikationscchef Louis Honoré

Falck blev kontaktet af kuratellet i konkursboet efter Bios. Hvad handlede den henvendelse om?

– Vores juridiske afdeling fik en henvendelse fra kurator efter Bios’ konkurs på et tidspunkt, hvor regionen allerede offentligt havde udtrykt ønske om at hjemtage ambulancekørslen. Derfor blev det hurtigt konstateret, at der ikke var grundlag for en videre drøftelse af nogen form for overtagelse.

Hvad sagde kuratellet til jer?

– De sagde, at de ville høre, om vi havde en interesse i at byde ind på boet efter Bios.

Udtrykte kuratellet et reelt ønske om at afsøge markedet for mulige bydere?

– Jeg kan ikke nøjere referere fra de samtaler, der har været mellem os og kurator. Men bare understrege, at vi ret hurtigt i dialogen kunne konstatere, at der ikke var et egentligt grundlag for en videre drøftelse.

Du siger, at der har været en dialog – altså en snak frem og tilbage mellem jer og kurator. Hvor lang tid varede dialogen?

– Det var en kort dialog. Nærmere kan jeg ikke komme det.

Du siger, at I relativt hurtigt konstaterede, at der ikke var grund til at gå videre med en drøftelse om eventuelt at overtage boet efter Bios. Hvorfor ikke?

– Fordi på det tidspunkt havde regionen allerede meldt ud, at den havde et ønske om selv at drive ambulancerne. Og på den baggrund var der ikke et grundlag for videre drøftelse.

Forklar mig lige, hvad du mener med, at der ikke var et grundlag, fordi regionen allerede havde meldt ud, at den ville overtage driften. Hvorfor skulle det afholde jer fra at byde på konkursboet?

– Det har jeg ingen kommentarer til. Jeg kan kun sige, at der ikke var et grundlag for en egentlig drøftelse.

Var det en konklusion, som både I og kurator nåede frem til?

– Jeg kan ikke udtale mig om, hvad kurator konkluderede ud fra dialogen. Men alene svare på, hvad vi konkluderede.

Den verserende konkurrencesag, som Bios har anlagt mod Falck med påstanden om, at I på ulovlig vis har spændt ben for Bios, har den på nogen måde spillet ind i forhold til jeres manglende lyst til at byde på konkursboet?

– Vi har i en pressemeddelelse i april kommenteret den udredning, som Konkurrencestyrelsen er i gang med, og understreget, at vi er uenige i de hypoteser, der er fremsat. Og vi har ingen yderligere kommentarer til udredningen.

Var der andre årsager til, at I ikke havde lyst til at byde på konkursboet ud over den forklaring, du allerede er kommet med, nemlig at regionen allerede havde meldt ud, at den selv ville drive ambulancerne?

– Det er den primære årsag.

Sekundære årsager?

– Det kan jeg ikke komme ind på.

Hvorfor ikke?

– Det ønsker jeg ikke.

Af Jakob Herskind

jahe@fyens.dk

Kilde : Fyens.dk