Stort underskud efter Bios-konkurs: Hollandsk moderselskab lever på Rabobanks nåde

Det hollandske moderselskab bag Bios Danmark er i alvorlige økonomiske problemer, efter det danske ambulanceselskab gik konkurs i sommeren 2016.

Der er blodrøde tal på bundlinjen hos Bios’ hollandske moderselskab Cetorhinus Maximus, der nu kun lever på Rabobanks nåde. Et netop offentliggjort årsregnskab for 2015 viser et underskud på 22,5 millioner euro efter skat svarende til omkring 167 millioner danske kroner. Året før kom selskabet ud med et overskud på 25,6 millioner kroner.

Regnskabet viser også, at Bios-ledelsen med al sandsynlighed talte sandt, da den i juli 2016 meddelte Region Syddanmark, at selskabet ikke havde mulighed for øjeblikkeligt at tilbagebetale fejludbetalingen fra december på 31,6 millioner – hvorefter regionen begærede sin ambulanceoperatør konkurs.

Ved årsskiftet fra 2015 til 2016 var egenkapitalen hos Cetorhinus Maximus nemlig på cirka minus 102 millioner kroner, og det var dermed ikke kun det danske datterselskab, der var i alvorlige økonomiske problemer, da den ekstra månedlige betaling ved en fejl faldt fra regionen. En fejl, der først kom frem i starten af juli, da Stiftstidende gjorde regionen opmærksom på dobbeltbetalingen, som fremgik af Bios Danmarks regnskab.

Cetorhinus Maximus omsatte i regnskabsåret 2015 for knap 900 millioner kroner, men havde samlet driftsomkostninger på 1,1 milliard.

I koncernens regnskab, der er dateret 31. januar 2017, tager selskabet trods den afsluttede regnskabsperiode højde for Bios Danmarks konkurs. Den danske ambulanceoperatørs fallit er således nævnt som en af hovedårsagerne til, at der ud for koncernens egenkapital står minus 102 millioner.

Bankens dom falder i marts

Af regnskabet fremgår det også, at der er stor tvivl om koncernens fremtid, som i øjeblikket er fuldstændigt i hænderne på Rabobank, som yder kredit og bankgarantier. “Den fortsatte drift afhænger i høj grad af Rabobanks villighed til for at fortsætte finansieringen,” står der.

Banken har ifølge årsregnskabet tilkendegivet, at den under de nuværende omstændigheder er villig til at tillade, at Cetorhinus Maximus fortsat bryder grænsen for kredit i en længere periode. Men i slutningen af marts skal banken tage stilling til, om overskridelsen får lov at fortsætte efter april også.

Det fremgår også, at ledelsen i Cetorhinus Maximus trods underskuddet er optimistiske omkring selskabets fremtid. Direktionen forventer således et positivt resultat for 2017, og at gælden til banken kan betales af i løbet af nogle år.

Koncernen har en række virksomheder, der driver blandt andet taxa- og ambulancekørsel samt sygetransport i Rotterdam-området.

Cetorhinus Maximus, der i øvrigt er det latinske navn for verdens andenstørste haj, hører under det øverste holdingselskab Mytilus Edulis, hvor Bios Danmarks bestyrelsesformand Stefano Hesselink er direktør og eneejer. Dette selskab, der er det latinske navn for blåmusling, havde ved udgangen af 2015 en egenkapital på 6,7 millioner kroner mod knap 58 millioner året før.

Efter konkursen har Bios krævet 90 millioner kroner i erstatning fra Falck, som hollænderne mener har udnyttet den dominerende markedsposition i Danmark til at forhindre Bios i at drive ambulancerne i størstedelen af Region Syddanmark.

Kilde : Fyens.dk