Ambulanceansatte fik millionbonus

Ambulance Syd
543 medarbejdere hos Ambulance Syd fik en ekstra god decemberløn. Da de havde været ansat gennem hele 2017 fik de en fastholdelsesbonus svarende til en månedsløn. I alt udbetalte Ambulance Syd 15 millioner kroner i bonus.
 

Bonus: Størstedelen af medarbejderne hos Ambulance Syd fik i december mere i lønningsposen. Sammen med årets sidste løn fik medarbejdere, der havde været ansat gennem hele året, en fastholdelsesbonus svarende til en ekstra månedsløn. Samlet udbetalte Ambulance Syd 15 millioner kroner, der gik til 543 ud af virksomhedens cirka 650 ansatte.

I forbindelse med at Region Syddanmark overtog ambulancedriften efter Bios’ konkurs i juli 2016, godkendte regionsrådet, at der kunne udbetales en fastholdelses- og rekrutteringsbonus til de medarbejdere, der både var ansat på den første og sidste dag i 2017. Samlet set betyder det, at Ambulance Syd holdt fast på 95 procent af de medarbejdere, der var ansat første januar 2017, oplyser den administrerende direktør Steen Schougaard.

Reddernes lønkrav

Region Syddanmark har givet tilsagn om at betale tilgodehavender for de tidligere Bios-reddere, der er blevet overført til regionens eget selskab, Ambulance Syd, efter Bios’ konkurs.Pr. 22. december 2017 er 180 ud af 554 sager om lønkrav afsluttet. Hvoraf 116 sager er afsluttet med, at medarbejdere har fået et beløb til udbetaling. 64 sager er afsluttet med, at medarbejdere skal tilbagebetale et beløb.

I yderligere 185 sager har regionen fremsendt foreløbige afgørelser til de faglige organisationer. Heraf afventer regionen svar i 166 sager, mens man i 19 sager har fået svar med kommentarer eller ønsker, der kræver yderligere sagsbehandling.

De resterende 189 sager er endnu under behandling i regionen, hvor foreløbig opgørelse er under udarbejdelse.

Region Syddanmarks samlede merudgift til sagerne udgør indtil videre 2,68 millioner kroner.

 
 

Selvom bonussen blev lavet for at holde på medarbejderne, forventer direktøren ikke, at der kommer opsigelser i de kommende måneder, hvor en bonus ikke længere lokker personalet til at blive.

– Jeg forventer ikke specielt mange opsigelser med argumentet om, at nu har vi stået igennem 2017 og fået vores bonus. Ting ændrer sig over tid, og man må sige, at Ambulance Syd er blevet et bedre sted at være i forhold til den usikre periode i forbindelse med konkursen, siger Steen Schougaard.

Ikke glad og tilfreds

Fællestillidsrepræsentanten for redderne hos Ambulance Syd, Fritz Kjær, er glad for, at aftalen blev overholdt, da han tidligere har hørt rygter om, at bonussen ikke ville blive udbetalt. Bonussen betyder dog ikke, at redderne nu er tilfredse.

– Vi er ikke glade og tilfredse, bare fordi vi får en bonus. Vi er stadig utroligt pressede over de mange lønsager, og det påvirker arbejdsmiljøet, siger han med henvisning til, at kun en tredjedel af de 554 sager om lønkrav fra tidligere Bios-reddere, som Region Syddanmark har lovet at betale, er afsluttet.

Kilde : Fyens.dk